• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Dobrodošli v spletnem portalu za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Centra za podpore.

Portal dobaviteljem fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem, ki so na podlagi 378. člena EZ-1 in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije zavezanci za obračunavanje in nakazovanje prispevkov, omogoča pripravo vloge za registracijo v register zavezancev. Registriranim zavezancem je omogočeno enostavno poročanje o višini obračunanih prispevkov končnim odjemalcem za pretekli mesec, poročanje o dejanskih količinah dobavljenih fosilnih goriv in daljinske toplote za preteklo leto ter pregled nad izvedenimi aktivnostmi. Na portalu je mogoče pridobiti informacije o aktualni zakonodaji, ki predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije ter druge novice vezane na to področje.

Pomembna novica

Spoštovani.

Na Borzenu se zavedamo naše povezanosti in soodgovornosti, zato v trenutkih splošne pandemije zaradi korona virusa naše delo od 16. marca do nadaljnjega opravljamo od doma.

V tem času bomo zagotavljali nemoteno delovanje vseh naših ključnih poslovnih funkcij. Preko naših znanih kontaktnih številk in e-naslovov vam še naprej ostajamo na voljo. 

Vsem želimo, da ostanete zdravi.

Ekipa Borzena

Preberi več

Kontakt

  • E-pošta: zavezanci@borzen.si
  • Telefon: 01 620 76 55
  • Uradne ure: vsak delovnik od 9h do 11h in od 13h do 15h.