• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Dobrodošli v spletnem portalu za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Centra za podpore.

Portal dobaviteljem fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem, ki so na podlagi 17. člena ZSROVE in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije zavezanci za obračunavanje in nakazovanje prispevkov, omogoča pripravo vloge za registracijo v register zavezancev. Registriranim zavezancem je omogočeno enostavno poročanje o višini obračunanih prispevkov končnim odjemalcem za pretekli mesec, poročanje o dejanskih količinah dobavljenih fosilnih goriv in daljinske toplote za preteklo leto ter pregled nad izvedenimi aktivnostmi. Na portalu je mogoče pridobiti informacije o aktualni zakonodaji, ki predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije ter druge novice vezane na to področje.

Zagotavljanje višje ravni varnosti pri uporabi portala

Zaradi varnostnih pomanjkljivosti, ki jih prinaša uporaba starejših brskalnikov, smo v prvi polovici januarja 2017 na spletnem portalu Centra za podpore ukinili podporo tveganim protokolom in enkripcijami (šifriranjem sporočil). Preberi več

Kontakt

  • E-pošta: zavezanci@borzen.si
  • Telefon: 01 620 76 55
  • Uradne ure: vsak delovnik od 9h do 11h in od 13h do 15h.