• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Zagotavljanje višje ravni varnosti pri uporabi portala

Zaradi varnostnih pomanjkljivosti, ki jih prinaša uporaba starejših brskalnikov, smo v prvi polovici januarja 2017 na spletnem portalu Centra za podpore ukinili podporo tveganim protokolom in enkripcijami (šifriranjem sporočil). Preberi več

SPREMENJEN ROK ZA ODDAJO MESEČNIH POROČIL

V veljavi nova Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv.

Z dnem 01.04.2016 stopajo v veljavo nova Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv.

Navodila prinašajo pomembno novost - skrajšujejo rok za oddajo podatkov o višini obračunanih prispevkov v preteklem mesecu, in sicer iz 18. na 15. dan v mesecu (za podrobnosti glejte 1. odstavek 4. člena Navodil).

Preberi več

Objavljen Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

Na današnji seji je Vlada RS podala soglasje k Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 56/2015.

Akt je nastal na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15), ki jo je Vlada sprejela 27.6.2015.

Preberi več

Nadgradnja spletnega portala

Spletni portal smo nadgradili z novo funkcionalnostjo, ki omogoča oddajo letnega poročila o prodanih količinah fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem. Podrobnejše informacije so na voljo v dopolnjenih Navodilih za uporabo aplikacije. Preberi več

Nadgradnja spletnega portala

 

7. in 8. decembra 2014 bo potekala nadgradnja spletnega portala, zato bo možna občasna nedostopnost do aplikacije. Z nadgradnjo bo uporabnikom omogočena nova funkcionalnost oddaje letnega poročila o prodanih količinah fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem.

Preberi več
12