• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Obvestilo o spletnem portalu

Spletna aplikacija omogoča registracijo novih zavezancev, registriranim zavezancem pa enostavno poročanje o višini obračunanih prispevkov končnim odjemalcem.

V naslednjih dneh boste registrirani zavezanci po elektronski pošti prejeli uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za vstop v portal. Za enkrat je mogoče le poročanje o višini mesečnega prispevka, o možnostih letnega poročanja boste obveščeni ob nadgradnji aplikacije.

Zavezancem, ki ste opravili registracijo preko Wordovega obrazca, ni potrebno ponovno oddati vloge za registracijo.

« Nazaj