• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Nadgradnja spletnega portala

Spletni portal smo nadgradili z novo funkcionalnostjo, ki omogoča oddajo letnega poročila o prodanih količinah fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem. Podrobnejše informacije so na voljo v dopolnjenih Navodilih za uporabo aplikacije.
« Nazaj