• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Sprememba na področju DDV za omilitev dviga cen energentov

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 23. 8. 2022 na 14. izredni seji sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), katerega objava v Uradnem listu RS se pričakuje najkasneje 31. 8. 2022 in uveljavitev zakona s 1. 9. 2022.  

Z ZNUDDVE se začasno določa obračunavanje in plačevanje DDV po nižji stopnji 9,5 % za dobave :
- električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00, 
- zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21 00 in 2711 29 00, 
- daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30, in 
- lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

Ukrep velja za obdobje od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.

Z ukrepom začasnega znižanja stopnje DDV za dobave energentov se komplementarno ukrepom regulacije maloprodajnih cen nekaterih energentov za končne odjemalce  obravnava problematika energetske draginje in predvidenih še večjih podražitev energentov. Z začasnim znižanjem stopnje DDV za energente se zagotavlja, da so potrošniki, predvsem najranljivejše skupine z najnižjimi prihodki, v času največje porabe energentov, tj. v času ogrevalne sezone, dodatno razbremenjeni posledic podražitev. 

More links

« Nazaj