• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

UKINJENA OPROSTITEV PLAČEVANJA PRISPEVKA OVE+SPTE

Vlada RS je na 109. dopisni seji izdala spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba s 4. julijem 2023 uvaja ponovno plačevanje prispevka OVE+SPTE za bencinsko gorivo NMB-95 na prodajnih mestih, kjer velja sistem regulacije maloprodajnih cen naftnih derivatov.

Vlada RS je na 103. dopisni seji izdala spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba z 20. junijem 2023 uvaja ponovno plačevanje prispevka OVE+SPTE za dizelsko gorivo na avtocestah in hitrih cestah.


More links

« Nazaj