• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Objavljen Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

Na današnji seji je Vlada RS podala soglasje k Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 56/2015.

Akt je nastal na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15), ki jo je Vlada sprejela 27.6.2015.

V aktu je Agencija za energijo določila povprečni prispevek na kW obračunske moči električne energije, ki znaša 1,06397 €, ter povprečni prispevek od porabe fosilnih goriv in daljinske toplote, ki na MWh dobavljene energije znaša 0,99045 €. Na podlagi omenjenih povprečnih prispevkov so v aktu določene višine prispevkov po odjemnih skupinah končnih odjemalcev pri električni energiji ter prispevek na prodajno enoto posameznega energenta. V aktu so objavljeni tudi prispevki po odjemnih skupinah za končne odjemalce, ki izpolnjujejo pogoje za znižanje prispevka iz zgornje Uredbe, V kolikor spadate med upravičence do znižanja, lahko vlogo oddate na spletni strani http://olajsave.borzen.si/.

Višine prispevkov je Agencija za energijo določila na način, da bodo v prihodnje zagotovljena zadostna sredstva za izvajanja programov podpor. Novi prispevki začnejo veljati s 1.8.2015.

« Nazaj